Természetes Gyógymódok Szabadegyeteme

természetes gyógymódok szabadegyeteme
Az Élet Tanulható

Dhanvantari Worldwide Academy

Dhanvantari Worldwide Academy
Life Can Be Learnt

Szabadegyetem munkájának bemutatása

Természetes Gyógymódok Szabadegyetem munkájának bemutatása

Szabadegyetemünk azzal a céllal jött létre, hogy olyan képzést hozzon létre, ahol hallgatók képessé válnak, hogy önmagukat és a világot holisztikus egységben lássák. Tudatosan törekedjenek a testi-lelki harmónia elérésére, megszerzett tudásukkal rendelkezzenek az egészség helyreállításának, megőrzésének képességével. Fontos, hogy hallgatóink a tanácsért hozzáfordulóknak segíthessék a testi- lelki fejlődését, az egészség elérését. Ehhez szükséges, hogy a hallgatók önismerete fejlődhessen, vállalják önmaguk megismerésének mélységeit és magasságait. Az alternatív módszerek megismerésével ehhez kívánunk segítséget adni minden hallgatónknak.

Természetes Gyógymódok Szabadegyetem fő profilja a felnőttképzés és a tanácsadás.
Fontosnak tartjuk az Európai Unió Oktatási Bizottsága által is ajánlott élethosszig tartó tanulás népszerűsítését.

Szabadegyetemünk ezekkel a célokkal jött létre. Iskolánk 20 éves múltra tekint vissza. Kezdetekben Kaposváron és Budapesten folyt az oktatás. Később Kaposváron megszűnt, de Szegeden és Budapesten nagy létszámmal (évfolyamonként 100-150 fő) folytatódott, melyhez három éven keresztül, a Gyulai Egészségügyi Főiskola is csatlakozott.

2007-ben az évek óta együtt oktató tanári gárda úgy döntött, hogy új névvel, de a régi értékekkel létrehozza a jelenlegi Szabadegyetemet, mely megszervezi országosan a felnőttképzést, az igényekhez igazodva, regionális központokra támaszkodva. Célunk az oktatásunk decentralizálása, hogy Budapesttől távol élő hallgatók is csatlakozhassanak képzéseinkhez.

Természetes Gyógymódok Szabadegyetem vezetősége

Szabadegyetem Rektora:
Prof.(hc) Dr. phil. Dr. med. Sebestény Tamás

Oktatási igazgató:
Dr. Tóthmartinez Adrienne

Dékán:
Bokrossy Zoltán

Dékáni Hivatal vezető:
Bokrossyné Pásztor Zsuzsanna

PR-és marketing manager:
Pleszinger Katalin

Természetes Gyógymódok Tanácsadó Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Sipos Tibor

Természetes Gyógymódok Terapeuta Tanszék
Tanszékvezető: Szabó Csaba

Magyar Népi Gyógyász Tanszék
Tanszékvezető: Géczy Gábor

Hagyományos Keleti Gyógymódok Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Saman Kothalawala MD., Ph.D., Dr.Ac.(MA), FRCP(MA)